top of page
GDPR (general data protection regulation)

Wij hechten veel belang aan discretie en de naleving van ons beroepsgeheim. Dit betekent dat wij altijd op een vertrouwelijke manier omgaan met jouw gegevens. Er gebeurt enkel verslaggeving naar je huisarts en eventuele andere zorgverstrekkers met wie je een behandelrelatie hebt én mits jouw toestemming. 

In het kader van de nieuwe regelgeving rond privacy (GDPR) vragen wij daarom hiervoor een document in te vullen. Verslaggeving zal volgens de bepalingen van de GDPR gebeuren.

Zowel je gewone (naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres) als inhoudelijke persoonsgegevens worden bijgehouden in een intern dossier, dit om een goede begeleiding te kunnen garanderen. Dit dossier wordt volgens een termijn van 30 jaar en in discretie door jouw therapeut bewaard zodat je op een later tijdstip zonder problemen de begeleiding kunt hervatten. Wij werken volgens gedeeld beroepsgeheim waarbij wij overleg plegen binnen ons team maar ook dit anonimiseren we zoveel mogelijk.

Gewone persoonsgegevens die je via e-mail of telefonisch opgeeft bij aanvraag van een afspraak worden binnen de groepspraktijk bewaard. Deze gegevens gebruiken we enkel voor facturatie, verslaggeving en teamoverleg (gedeeld beroepsgeheim) en in het kader van praktische zaken, zoals het vastleggen van afspraken. Wens je een factuur, weet dan dat je gewone persoonsgegevens m.b.t. facturatie in onze boekhouding terecht komen. Onze boekhouder gaat hier vanzelfsprekend ook discreet mee om. Daarnaast worden je gewone persoonsgegevens niet met derden gedeeld of voor commerciële doeleinden gebruikt

bottom of page